Бизнест, хувийн амьдралд ч сайн зөвшилцөл хийх, тохиролцох ур чадварууд нь өөрийнхөө шийдлийг бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлэх, улмаар ажил хэрэг болгоход гол түлхүүр нь болдог.

  • Зөвшилцөлийн үндсэн арга техник түүнд суралцах нь
  • Та яагаад үнэ цэнэ бий болгох зөвшилцөлд илүү анхаарах ёстой вэ?
  • Олон асуудал бүхий маргаан, зөвшилцлийг удирдах нь
  • Төвөгтэй харилцааг зохицуулж, баг хамт олныг хэрхэн амжилттай удирдах вэ?
  • Маргаан, эрх мэдлийн ялгааг хэрхэн удирдах вэ?
  • Зөвшилцлийн үйл ажиллагааг хэрхэн хөнгөвчлөх вэ?